Slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteit

Met elkaar staan we voor grote uitdagingen: 1 miljoen nieuwe woningen voor 2030, de afspraken uit het Klimaatakkoord en de behoefte aan meer groen voor een gezonde en plezierige leefomgeving. Mensen en goederen moeten zich kunnen verplaatsen en iedereen moet kunnen meedoen in een maatschappij waar steeds meer digitaal wordt georganiseerd.

Ruimte en budgetten waren toch al schaars en de druk daarop neemt alleen maar verder toe. We kunnen die uitdagingen aan, door scherpere keuzes te maken, anders te kijken en anders te doen en daarin vooral samen op te trekken. Door veel meer dan nu kennis en ervaringen te delen, door over domeinen en traditionele grenzen heen te kijken en opgaven veel meer in samenhang te bekijken. Een andere aanpak dus, en concrete, nieuwe oplossingen. Ook op het gebied van mobiliteit.

Actualiteit

 

 

 

 

Kijken, Lezen en Luisteren

Meer kijken
Meer lezen
 • Komt er gunstige regelgeving autonoom rijden?

  Komt er gunstige regelgeving autonoom rijden?

  Welke ontwikkelingen zijn er op gebied van autonoom rijden? Lennart Salemink praat ons bij. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van autonoom rijden. Praktisch gezien zou je met je laptop achter het stuur...

Meer luisteren

 

 

 

 

Agenda

 • ICTS - International Conference on Transportation Systems 2022
  The ICTS 2022: 16 International Conference on Transportation Systems will take place this year in Stockholm, Sweden from 12-13 July 2022. The International Conference on Transportation Systems aims to bring together leading academic scientists, researcher...
  • Type: Conference
 • Online Webinar Super Slim Laadplein
  Graag nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij dit online webinar! Het kabinet, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen hebben een bestuurlijk akkoord bereikt om stevig te investeren in Zeeland. Dit gebeurt onder ande...
  • Type: Webinar
 • Zero-emissie stadslogistiek: ervaringen delen over de grens
  Om de leefbaarheid van onze stadscentra te verbeteren, werken overheden, koepelorganisaties en bedrijven samen om transport en logistiek in de binnenstad uitstootvrij te maken. Op dit vlak zijn er initiatieven zowel in België als in Nederland. Wat zijn di...
  • Type: Seminar

 

 

 

 

Actuele thema's

 

 

Onze partners

 • CROW kennisplatform
 • G40 StedenNetwerk
 • P10
 • VNG
 • Agenda Stad
 • Platform 31
 • Future City Foundation
 • BZK: gebiedsontwikkeling
 • EZK: Klimaatverandering
 • Tour de Force1
 • Programma Aardgasvrije wijken
 • SmartwayZ.nl
 • MoVe
 • MRA Platform Smart Mobility
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Samen bouwen aan bereikbaarheid
 • Connekt

 

 

/**whitelisting script Active Campaign**/